Upratovanie a čistenie

UPRATOVANIE A ČISTENIE

Charakteristiky našich upratovacích služieb:

Vysokú úroveň našich služieb chceme dosiahnuť dôslednou organizáciou, systematickými kontrolami, modernými strojmi, prostriedkami a detergentmi. Naša firma používa výhradne moderné a ekologické detergenty a zariadenia, ktoré pochádzajú od certifikovaných dodávateľov, ktorí disponujú licenciou ÁNTSZ (Úrad centrálnej zdravotnej služby a hlavného lekára v Maďarsku) a OÉTI (Štátny potravinovo-bezpečnostný a stravovací inštitút).

Zelenú technológiu v Maďarsku naša firma zaviedla medzi prvými.

greenpartner

 

Našim hlavným profilom je:

Okrem toho: