stráženie a ochrana

STRÁŽENIE A OCHRANA

Táto činnosť zahŕňa účinnú ochranu majetku, ochranu pomocou technických systémov, respektíve komplexnú bezpečnostnú službu. Pre svojich objednávateľov sme k dispozícii spoľahlivými a vysokokvalitnými službami.

Naši pracovníci v oblasti bezpečnostného stráženia firiem, prevádzok, kancelárskych budov, tovární, vysokoškolských inštitútov, bánk, nemocníc a nákupných stredísk majú zodpovedajúce teoretické a praktické skúsenosti.

Prevádzkujeme jedinečný vzdelávací a kontrolný systém.

Naši pracovníci sa prispôsobujú individuálnym očakávaniam, okrem toho disponujú aj zodpovedajúcou zdravotníckou spôsobilosťou.

Svoju bezpečnostnú činnosť vykonávame výhradne zamestnávaním takých pracovníkov, ktorí v súlade so zákonom CXXXIII z roku 2005 disponujú zodpovedajúcim vzdelaním pre vykonávanie osobnej a majetkovej ochrany.