energetické hospodárstvo

ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO

Naša činnosť energetického hospodárstva zahŕňa energetické audity, poradenstvo, aplikáciu a realizáciu obnoviteľných energií, ako aj prevádzkovanie. S podporou inžinierov vykonávame plánovanie a realizáciu solárnych, kolektorových systémov, systémov tepelných čerpadiel a veterných elektrární.

Jedným zo základov zachovania konkurencieschopnosti pri znižovaní rozpočtu firiem, ako aj pri neustále rastúcom vplyve zákonov o ochrane životného prostredia je, aby aj stavby poskytovali lepší výkon.

Preto ešte medzi inými našimi službami navrhujeme termografickú (s termálnou kamerou) kontrolu stavieb, vypočítanie spotrebu tepla a podľa požiadaviek izoláciu budov, ako aj energetickú účinnosť strojných a elektrických zariadení, zníženie spotreby energie na osvetľovanie.

Uvažovali ste už o tom, aby ste nechali svoju budovu pracovať? K tomu, aby ste svoje budovy dokázali prevádzkovať s čo najmenšími nákladmi, je nevyhnutné vytvorenie strojného a elektrického systému, ktorý zabezpečí energeticky úspornú činnosť. Pre účinné prevádzkovanie energetického hospodárstva je potrebný zložitý softvér pre prevádzkovanie budovy a rozsiahly systém automatizácie budov. Softvér je nevyhnutným prostriedkom pre správnu prípravu rozhodnutí a systém automatizácie budov na druhej strane poskytuje údaje, hodnoty meraní, signalizáciu prevádzkovania, signalizáciu chýb, signalizáciu súvisiacu s údržbou a vykonáva prepínanie programov.

 

Naše podnikanie Vám pomáha pri odhaľovaní potenciálu Vašej budovy a na základe toho Vám dokážeme znížiť Vaše náklady na energiu až o 30 %.