záhradníctvo

ZÁHRADNÍCTVO

Naša firma vykoná všetky práce súvisiace s udržovaním záhrad, parkov, a to týždennou, mesačnou, cyklickou pravidelnosťou, respektíve príležitostne v závislosti od objednávky, ale sme Vám k dispozícii aj pri riešení občasných alebo špeciálnych úloh.

V súvislosti s udržovaním záhrad a parkov poskytujeme nasledujúce služby: