odpratávanie snehu

ODPRATÁVANIE SNEHU

K veľkej spokojnosti našich zákazníkov - ktorí sa k nám vracajú s objednávkami na odpratávanie snehu a snehovú pohotovosť - každým rokom pravidelne rozširujeme okruh našich poskytovaných služieb; z vyššie uvedených služieb poskytujeme od 1. novembra do 15. marca príležitostné služby alebo služby za paušálnu odmenu.

V rámci našich služieb za paušálnu odmenu sa zaväzujeme, že:

Aj v rámci príležitostných služieb vykonávame:

Pre poskytovanie služieb disponujeme tímom, ktorý je vybavený autom a prostriedkami.