stravovanie

STRAVOVANIE

Naša firma je špecializovaná na výrobu a dodávku teplých aj studených jedál, ako aj na poskytovanie stravovania.

V oblasti stravovania v prvom rade dosahujeme takú úroveň, ktorá svojou kvalitou, vonkajším vzhľadom a používaním technológie na najvyššej úrovni obstojí v ktoromkoľvek štáte Európy, a veríme, že dokonale uspokojí aj Vaše nároky, respektíve nároky Vašej firmy.

V rámci svojich samostatných značkových produktov poskytujeme denne našim partnerom možnosť výberu z .... druhov studených jedál, .... druhov teplých jedál s charakterom menu, ďalej .... druhov cukrárenských produktov.

 

Naši objednávatelia si môžu vybrať z nižšie uvedených služieb:

1. Dodávka

2. Prevádzkovanie kuchýň

Služba, ktorú poskytujeme, obsiahne všetky procesy zásobovania s potravinami, od zaobstarávania potravín a surovín po servírovanie jedál. V každom prípade sa riadime požiadavkami a očakávaniami našich objednávateľov. Jedlá pripravujeme odborne, v súlade s požiadavkami modernej kuchynskej technológie, chutne.

 

HYGIENA:

Priebežnou kontrolou zabezpečujeme dodržanie hygienických predpisov počas prevádzkovania kuchyne, skladovania, prípravy základných surovín či počas technológie prípravy jedál, ako aj počas procesu servírovania a upratovania. Hygienický dozor nad zásobovaním potravinami vykonáva odborne kvalifikovaný hygienik.

Náš hygienický plán a plán pre upratovanie obsahuje:

Používanie moderných chemikálií si pracovníci osvojujú v rámci teoretického a praktického vzdelávania. Pracovníci kuchyne sa zúčastňujú kurzu o získanie zdravotníckeho minima, získavajú poznatky o hygiene a stravovaní, a z toho robia skúšku.